محلول شناساگر آندهای خالص از آندهای فسفردار

با توجه به اینکه آندهای مس خالص و فسفردار از نظر ظاهری شبیه به هم هستند و تفکیک این دو از هم برای واحدهای آبکاری و یا فروشگاههای عرضه کننده لوازم آبکاری که با هر دو آند سر و کار دارند اکثراٌ مشکل ساز میباشد، این محلول شناساگر می تواند مفید بوده و به جداسازی آنها از یکدیگر کمک نماید:

  • یک قطره از محلول شناساگر را بر روی سطح تمیز و عاری از چربی و رسوب آند بچکانید.
  • حدود 30 ثانیه زمان دهید و سپس به آن چند قطره آب اضافه نمایید.
  • اگر قطره یا لکه سیاه نشد، آند مس خالص است.
  • اگر قطره یا لکه سیاه شد، آند مس فسفردار است.

All Right Reserved. Golkar Sepahan Co. Designed By Avinnet