گرده مس

گرده مس که بیشتر به مصرف ساخت ظروف آشپزخانه، صنایع دستی و تولید خاصی از واشرهای ماشین آلات راه سازی می رسد از شمش های مس خالص با آنالیز Cu ≥ 99% و از قطر 10 تا 60 سانتیمتر و ضخامت 0/5 تا 2 میلیمتر تولید می شوند.

گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی

All Right Reserved. Golkar Sepahan Co. Designed By Avinnet