تسمه مسی

تسمه مسی

در شرکت گلکار سپاهان برای تولید تسمه مسی از شمش های ریخته گری شده با خلوص Cu ≥ 99% استفاده می شود. این شمش ها پس از نوردکاری و رساندن به طول و ضخامت مورد نظر توسط قیچی به عرض مورد نظر برش خورده و تحویل می گردد.

تسمه
طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm)
با توجه به عرض و ضخامت متغیر است. 200 – 10 10 – 1
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی

All Right Reserved. Golkar Sepahan Co. Designed By Avinnet