آند مس

آندهای مس شرکت گلکار سپاهان از مواد اولیه بسیار مرغوب و به روش ریخته گری و نورد تولید می شوند. این آندها براساس نیاز مشتریان به سه دسته کلی تقسیم می گردند:

  • آندهای مس خالص Cu ≥ 99%
  • آند مس با فسفر کم (P% ≈ 0/02 – 0/06)
  • آندهای مس با فسفر زیاد (P% ≈ 0/3 – 0/5)

آندهای مس خالص برای وان های قلیایی و سیانوری و آندهای مس فسفردار برای وان های اسیدی مورد استفاده قرار می گیرند.

آند مس

ابعاد آندهای تولیدی مطابق جدول زیر می باشد:

آند
طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm)
1200 – 300 250 – 100 20 – 10

خاطر نشان می سازد که آند ناگت و سایر ابعاد طبق درخواست قابل بررسی و تولید می باشد.

گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی

All Right Reserved. Golkar Sepahan Co. Designed By Avinnet